Enjoying this page?

006 - KEDOSHIM - LEVITICUS 20:8-22 - קדושים כ:ח-כב - ששי (שביעי כשהן מחוברין 7th reading when joine

ח וּשְׁמַרְתֶּם֙ אֶת־חֻקֹּתַ֔י וַֽעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם אֲנִ֥י יְהוָ֖ה מְקַדִּשְׁכֶֽם׃

ט כִּֽי־אִ֣ישׁ אִ֗ישׁ אֲשֶׁ֨ר יְקַלֵּ֧ל אֶת־אָבִ֛יו[1] וְאֶת־אִמּ֖וֹ מ֣וֹת יוּמָ֑ת אָבִ֧יו וְאִמּ֛וֹ קִלֵּ֖ל דָּמָ֥יו בּֽוֹ[2]׃

(ט) אביו ואמו קלל - לרבות לאחר מיתה:

דמיו בו - זו סקילה. וכן כל מקום שנאמר: "דמיהם בם". ולמדנו מאוב וידעוני, שנאמר בהם: "באבן ירגמו אותם דמיהם בם" (פסוק כז). ופשוטו של מקרא, כמו: "דמו בראשו" (יהושע ב, יט). אין נענש על מיתתו אלא הוא, שהוא גרם לעצמו שייהרג:

[רש"י שמות כא, יז]

י וְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר יִנְאַף֙ אֶת־אֵ֣שֶׁת אִ֔ישׁ אֲשֶׁ֥ר יִנְאַ֖ף אֶת־אֵ֣שֶׁת רֵעֵ֑הוּ מֽוֹת־יוּמַ֥ת הַנֹּאֵ֖ף וְהַנֹּאָֽפֶת[3]׃

(י) ואיש - פרט לקטן:

אשר ינאף את אשת איש - פרט לאשת קטן. למדנו שאין לקטן קידושין. ועל איזו אשת איש חייבתי לך? אשר ינאף את אשת רעהו - פרט לאשת גוי. למדנו שאין קידושין לגוי:

מות יומת הנאף והנאפת - כל מיתה האמורה בתורה סתם אינה אלא חנק:

יא וְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר יִשְׁכַּב֙ אֶת־אֵ֣שֶׁת אָבִ֔יו עֶרְוַ֥ת אָבִ֖יו גִּלָּ֑ה מֽוֹת־יוּמְת֥וּ שְׁנֵיהֶ֖ם דְּמֵיהֶ֥ם בָּֽם׃

יב וְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר יִשְׁכַּב֙ אֶת־כַּלָּת֔וֹ מ֥וֹת יֽוּמְת֖וּ שְׁנֵיהֶ֑ם תֶּ֥בֶל עָשׂ֖וּ דְּמֵיהֶ֥ם בָּֽם׃

(יב) תבל עשו - גנאי. לשון אחר: מבלבלין זרע האב בזרע הבן:

יג וְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֨ר יִשְׁכַּ֤ב אֶת־זָכָר֙ מִשְׁכְּבֵ֣י אִשָּׁ֔ה תּֽוֹעֵבָ֥ה עָשׂ֖וּ שְׁנֵיהֶ֑ם מ֥וֹת יוּמָ֖תוּ דְּמֵיהֶ֥ם בָּֽם׃

(יג) משכבי אשה - מכניס כמכחול בשפופרת:

יד וְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֨ר יִקַּ֧ח אֶת־אִשָּׁ֛ה וְאֶת־אִמָּ֖הּ זִמָּ֣ה הִ֑וא בָּאֵ֞שׁ יִשְׂרְפ֤וּ אֹתוֹ֙ וְאֶתְהֶ֔ן וְלֹֽא־תִהְיֶ֥ה זִמָּ֖ה בְּתֽוֹכְכֶֽם׃

(יד) ישרפו אתו ואתהן - אי אתה יכול לומר אשתו הראשונה ישרפו, שהרי נשאה בהיתר ולא נאסרה עליו. אלא אשה ואמה הכתובין כאן, שתיהן לאיסור, שנשא את חמותו ואמה. ויש מרבותינו שאומרים: אין כאן אלא חמותו. ומהו אתהן? את אחת מהן, ולשון יוני הוא הן אחת:

[ספר המצוות, מ"ע רכח]

טו וְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֨ר יִתֵּ֧ן שְׁכָבְתּ֛וֹ בִּבְהֵמָ֖ה מ֣וֹת יוּמָ֑ת וְאֶת־הַבְּהֵמָ֖ה תַּֽהֲרֹֽגוּ׃

(טו) ואת הבהמה תהרגו - אם אדם חטא בהמה מה חטאה? אלא מפני שבאה לאדם תקלה על ידה, לפיכך אמר הכתוב תסקל. קל וחומר לאדם שיודע להבחין בין טוב לרע, וגורם רעה לחברו לעבור עבירה. כיוצא בדבר אתה אומר (דברים יב, ב) "אבד תאבדון את כל המקומות". הרי דברים קל וחומר. מה אילנות שאינן רואין ואינן שומעין, על שבאת תקלה על ידם אמרה תורה השחת שרוף וכלה. המטה את חברו מדרך חיים לדרכי מיתה, על אחת כמה וכמה:

[רש"י במדבר פרק כ"ב פסוק ל"ג]

טז וְאִשָּׁ֗ה אֲשֶׁ֨ר תִּקְרַ֤ב אֶל־כָּל־בְּהֵמָה֙ לְרִבְעָ֣ה אֹתָ֔הּ וְהָֽרַגְתָּ֥ אֶת־הָֽאִשָּׁ֖ה וְאֶת־הַבְּהֵמָ֑ה מ֥וֹת יוּמָ֖תוּ דְּמֵיהֶ֥ם בָּֽם׃

[רש"י במדבר פרק כ"ב פסוק ל"ג]

יז וְאִ֣ישׁ אֲשֶׁר־יִקַּ֣ח אֶת־אֲחֹת֡וֹ בַּת־אָבִ֣יו א֣וֹ בַת־אִ֠מּוֹ וְרָאָ֨ה אֶת־עֶרְוָתָ֜הּ וְהִֽיא־תִרְאֶ֤ה אֶת־עֶרְוָתוֹ֙ חֶ֣סֶד ה֔וּא וְנִ֨כְרְת֔וּ לְעֵינֵ֖י בְּנֵ֣י עַמָּ֑ם עֶרְוַ֧ת אֲחֹת֛וֹ גִּלָּ֖ה עֲוֹנ֥וֹ יִשָּֽׂא׃

(יז) חסד הוא - לשון ארמי חרפה (בראשית לד, יד) חסודא. ומדרשו: אם תאמר קין נשא אחותו, חסד עשה המקום לבנות עולמו ממנו, שנאמר (תהילים פט, ג) "עולם חסד יבנה":

יח וְ֠אִישׁ אֲשֶׁר־יִשְׁכַּ֨ב אֶת־אִשָּׁ֜ה דָּוָ֗ה וְגִלָּ֤ה אֶת־עֶרְוָתָהּ֙ אֶת־מְקֹרָ֣הּ הֶֽעֱרָ֔ה[4] וְהִ֕וא גִּלְּתָ֖ה אֶת־מְק֣וֹר דָּמֶ֑יהָ וְנִכְרְת֥וּ שְׁנֵיהֶ֖ם מִקֶּ֥רֶב עַמָּֽם׃

(יח) הערה - גלה. וכן כל לשון ערווה גלוי הוא,  והוי"ו יורדת בתיבה לשם דבר.  כמו: זעוה, מגזרת (אסתר ה ט) ולא קם ולא זע.  וכן אחווה מגזרת אח.  והעראה זו נחלקו בה רבותינו: יש אומרים: זו נשיקת שמש.  ויש אומרים: זו הכנסת עטרה:

יט וְעֶרְוַ֨ת אֲח֧וֹת אִמְּךָ֛ וַֽאֲח֥וֹת אָבִ֖יךָ לֹ֣א תְגַלֵּ֑ה כִּ֧י אֶת־שְׁאֵר֛וֹ הֶֽעֱרָ֖ה עֲוֹנָ֥ם יִשָּֽׂאוּ׃

(יט) וערות אחות אמך וגו' - שנה הכתוב באזהרתן, לומר שהוזהר עליהן בין על אחות אביו ואמו מן האב בין על אחיותיהן מן האם. אבל ערות אשת אחי אביו לא הוזהר אלא על אשת אחי אביו מן האב:

כ וְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר יִשְׁכַּב֙ אֶת־דֹּ֣דָת֔וֹ עֶרְוַ֥ת דֹּד֖וֹ גִּלָּ֑ה חֶטְאָ֥ם יִשָּׂ֖אוּ עֲרִירִ֥ים יָמֻֽתוּ׃

(כ) אשר ישכב את דדתו - המקרא הזה בא ללמד על כרת האמור למעלה, שהוא בעונש הליכת ערירי:

ערירים - כתרגומו:

בלא ולד. ודומה לו (בראשית טו, ב) "ואנכי הולך ערירי". יש לו בנים, קוברן, אין לו בנים, מת בלא בנים. לכך שנה בשני מקראות אלו "ערירים ימותו", "ערירים יהיו". ערירים ימותו, אם יהיו לו בשעת עבירה. לא יהיו לו כשימות, לפי שקוברן בחייו. ערירים יהיו, שאם אין לו בשעת עבירה, יהיה כל ימיו כמו שהוא עכשיו:

כא וְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֥ר יִקַּ֛ח אֶת־אֵ֥שֶׁת אָחִ֖יו נִדָּ֣ה הִ֑וא עֶרְוַ֥ת אָחִ֛יו גִּלָּ֖ה עֲרִירִ֥ים יִֽהְיֽוּ׃

(כא) נדה הוא - השכיבה הזאת מנודה היא ומאוסה. ורבותינו דרשו: לאסור העראה בה כנדה, שהעראה מפורשת בה (פסוק יח) את מקורה הערה (לעיל יח):

כב וּשְׁמַרְתֶּ֤ם אֶת־כָּל־חֻקֹּתַי֙ וְאֶת־כָּל־מִשְׁפָּטַ֔י וַֽעֲשִׂיתֶ֖ם אֹתָ֑ם וְלֹֽא־תָקִ֤יא אֶתְכֶם֙ הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֨ר אֲנִ֜י מֵבִ֥יא אֶתְכֶ֛ם שָׁ֖מָּה לָשֶׁ֥בֶת בָּֽהּ׃

  1. 1 [רש"י שמות כא, יז]
  2. 2 [רש"י שמות כא, יז]
  3. 3 [רש"י שמות כ, י]
  4. 4 [רש"י בראשית מב, ט]