Letter # 1894

ח' מרחשון, ה'תשי"ג - מוהר"א שי' אשר אברומסון

1894 - נהגנו כאן לכתוב g-d בהשמטת אות

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, ח' מרחשון, ה'תשי"ג

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהר"א שי' [אשר אברומסון]

שלום וברכה!

...קראתי בשימת לב את המאמר שלו ע"ד הנחיצות דמצות מעשיות. ובמענה על שאלתו, לדעתי נכון הדבר להדפיסו, ורשום בגליון בפ"ע איזה הערות בהנוגע למאמרו, אשר להקלת הענין נעתקו לאנגלית ע"י מזכירי דר. נ. מינדל.

ת"ח מראש אם יודיע בשו"ט מהתפתחות הישיבה בפרט, ומהמצב בהד"א של חב"ד במדינתו בכלל.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש

נהגנו כאן לכתוב G-d בהשמטת אות. ראה שו"ע אדה"ז חאו"ח ספ"ה וש"נ. ואכ"מ.