1071- כ״ז סיון, רפואה צ״ל אחיזה בטבע. אדה״ז ריפא במצה ומים