1042-ט' סיון, בטחון ודחיית העצבות. חנוכת הבית בהתוועדות