1032- ער״ח סיון, מוהרי'מ לוין חדת דתית. איחור הבחירות באהיק