930- כ״ז אד'ר , מויה יעקב כ'ץ הטעם שהתורה חוזרת ב"פ על כלי המקדש ולבושי כהונה