920- פורים קטן, כללי אנטי שמד, שע"י ועד מגיני ומרחיבי החנון־ הכשר