Enjoying this page?

ורחץ

ורחץ

ורחץ ונט"י  ואינו מברך כי הבא לאכול דבר שטיבולו במשקה צריך נט"י תחלה (פסחים קטו, א) בלא ברכה כי ספק ברכות להקל (שו"ע רבינו סי' קנח ס"ג).

ואף מי שאינו נזהר בזה כל השנה - נט"י[1] והוא כאחד משאר שנויים שעושין בליל זה כדי שישאלו (ח"י סתע"ג סקכ"ח).

  1. 1 נוטל ידיו