י חשון - Cheshvan 10

 

י חשון

דֶער רַבִּי (רַבֵּנוּ הַזָקֵן)פְלֶעגְט זָאגֶען אוֹיף אַצִילוּת "אֹויבֶּען".

מֶען דֶערְצֵיילְט אַז אִין כְּתַבפְלֶעגְט עֶר פוּן הִתְרַגְשׁוּת, מֶער וִוי "אַצִי" נִיט קֶענֶעןאָנְשְׁרַייבֶּען.