ח חשון - Cheshvan 8

 

ח חשון

מִצְוָה לָשֹׁון צַוְותָא וְחִבּוּר, וְהָעֹושֶׂה מִצְוָה מִתְחַבֵּר עִם הָעַצְמוּת בָּ"הֻ, שֶׁהוּא הַמְצַוֶה אֶת הַצִיווּי הַהוּא.

וְזֶהוּ שְׂכַר מִצְוָה מִצְוָה, דְזֶה מַה שֶׁנִתְחַבֵּר עִם עַצְמוּת אֹואֵ"סֹ מְצַוֶה הַצִיווּי, זֶהוּ שְׂכָרֹו.

וְיוּבָן בְּמָשָׁל גַשְׁמִי: אִישׁ פָּשׁוּט בְּיֹותֵר יֶשׁ לוֹ בִּטוּל פְּנִימִי אֶל הַחָכְמָה וּמַעֲלַת חָכָם, בְּבִּטוּל דְהֶעְדֶר תְּפִיסַת מָקֹום לְגַמְרִי.

וְכֵן גַם בְּהֶרְגֶשׁ הֶחָכָם הַרֵי אִישׁ הַפָשׁוּט אֵינֹו נִכְנַס אֶצְלֹו בְּגֶדֶר אֶנוּשִׁי כְּלַל - וְאֵין זֶה דְמְבַטלֹו וְדֹוחֶה אֹוֹתו, חַ"וְ, דְזֶהוּ מִדָה רָעָה - וְנֶחְשַׁב בְּעֵינָיו שֶׁאֵין לֹו קֶשֶׁר שֶׁל יַחַס עִמֹו כְּלַל.

וְהָיָ' כַּאַשֶׁר הַחָכָם יְצַוֶוה לְאִישׁ הַפָשׁוּט לַעֲשֹׂות אֵיזֶה דָבָר בְּשְׁבִילֹו, הִנֵה בְּצִיווּי זֶה נֹולַד מְצִיאוּתֹו שֶׁל הָאִישׁ הַפָשׁוּט, הֵן לְעַצְמֹו שֶׁמַרְגִישׁ מְצִיאוּתֹו אַשֶׁר הוּא יָכֹול לְקַיֵים מִצְוַת הַחָכָם וְלֹו צִיוָוה לַעֲשֹׂות דָבָר, וְהֵן בְּעֵינֵי הַחָכָם נֶחְשַׁב לְמְצִיאוּת אַשֶׁר אֵלָיו יְדַבֵּר וְיְצַוֶוה, וּלְבַד זֹאת הַרֵי צִיוֹוי זֶה מְאַחֵד הֶחָכָם הָרָם וְנַעֲלֶה עִם הָאִישׁ הַפָּשׁוּט בְּיֹותֵר.

וְהַנִמְשָׁל מוּבָן. וּמוּבָן גַ"כֵּ אַשֶׁר בְּיַחַס לְהַנַ"ל אֵין הֶבְדֵל כְּלַל בַּמֶה יִהְיֶ' הַצִיווּי, אִם דָבָר גָדֹול וְנַעֲלֶה אֹו קָטָן וּפָּשוּט.