Enjoying this page?

MEGILAH - 021a – הקורא למפרע – פרק שני – מגילה, כא ע”א

Audioצורת הדף באתר היברובוקס

- מה משפט ביום אף כאן ביום:

משפט ביום - דכתיב: והיה ביום הנחילו את בניו[1] - אורעה כל הפרשה כולה להיות דין במס' סנהדרין בפ' אחד דיני ממונות (דף לד:):

ולעריפת העגלה: אמרי דבי רבי ינאי: כפרה כתיב בה[2] כקדשים:

ולטהרת מצורע:

לטהרת מצורע - בצפרים ועץ ארז ואזוב ושני תולעת:

דכתיב (ויקרא יד[3]) זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו:

כל הלילה כשר לקצירת העומר וכו':

דאמר מר: קצירה וספירה בלילה, והבאה ביום:

דאמר מר קצירה וספירת בלילה - ויליף לה במס' מנחות מקראי: 

ולהקטר חלבים ואברים: דכתיב (ויקרא ו[4]) כל הלילה עד הבוקר:

כל הלילה עד הבוקר: על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר:

זה הכלל דבר שמצותו ביום כשר כל היום:

זה הכלל לאתויי מאי?

לאתויי סידור בזיכין וסלוק בזיכין.

וכר' יוסי.

וכר' יוסי - דאמר במסכת מנחות אפילו סילק את הישנה שחרית, וסידר את החדשה ערבית - אף זו היתה תמיד. ומהו: תמיד? - שלא ילין שולחן בלא לחם. אבל לרבנן טפחו של זה מסדר בצד טפחו של מסלק: 

דתניא. רבי יוסי אומר: סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית - אין בכך כלום.

ומה אני מקיים (שמות כה) לפני תמיד[5] - שלא יהא שולחן בלא לחם:

דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה:

לאתויי מאי?

לאתויי אכילת פסחים, ודלא כר' אלעזר בן עזריה.

דתניא: ואכלו את הבשר בלילה הזה[6] - א"ר אלעזר בן עזריה: נאמר כאן: בלילה הזה, ונאמר להלן (שמות יב[7]) ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה - מה להלן עד חצות אף כאן עד חצות:

 

פרק שלישי הקורא עומד

Audio 

משנה

הקורא את המגילה עומד ויושב

הקורא עומד ויושב - אם רצה עומד אם רצה יושב:

קראה אחד.

קראוה שנים - יצאו

קראוה שנים - יחד - יצאו. ולא אמרינן אין שני קולות נשמעין כאחד:

מקום שנהגו לברך - יברך.

ושלא לברך - לא יברך

לא יברך - אין צריך לברך:

בשני וחמישי בשבת במנחה קורין שלשה.

בשני ובחמישי בשבת ובשבת במנחה - עזרא תיקן שיהו קורין בשני ובחמישי - בבבא קמא בפרק מרובה (דף פב.[8]). והכא אשמעינן דשלשה הן: כהן ולוי וישראל:

אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן.

ואין מוסיפין עליהן - שלא יקשה לצבור, מפני שהן ימי מלאכה. ושבת במנחה סמוך לחשיכה הוא - שהרי כל היום היו רגילין לדרוש:

ואין מפטירין בנביא.

ואין מפטירין - משום האי טעמא גופיה:

הפותח והחותם בתורה -

הפותח והחותם - בגמ' מפרש:

מברך לפניה ולאחריה.

בראשי חדשים ובחולו של מועד - קורין ארבעה.

אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן.

ואין מוסיפין עליהן - בראשי חדשים[9] וחול המועד נמי איכא ביטול מלאכה - דמלאכת דבר האבד מותרת[10]:

ואין מפטירין בנביא.

הפותח והחותם בתורה - מברך לפניה ולאחריה.

זה הכלל: כל שיש בו מוסף ואינו יום טוב - קורין ארבעה.

ביום טוב - חמשה.

ביוה"כ - ששה.

בשבת - שבעה.

אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהן.

ומפטירין בנביא.

הפותח והחותם בתורה מברך לפניה ולאחריה:

גמרא

תנא: מה שאין כן בתורה.

מה שאין כן בתורה - שאין קורין בתורה בצבור מיושב:

מנהני מילי?

אמר רבי אבהו: דאמר קרא (דברים ה[11]) ואתה פה עמד עמדי.

ואמר רבי אבהו: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו: כביכול אף הקב"ה בעמידה.

כביכול - נאמר בהקב"ה כבאדם שיכול להאמר בו כן:

וא"ר אבהו: מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנה לתלמידו על גבי קרקע.

שלא ישב על גבי המטה - אלא או שניהם על גבי המטה או שניהם על גבי קרקע:

שנאמר: ואתה פה עמד עמדי.

ת"ר. מימות משה ועד רבן גמליאל לא היו למדין תורה אלא מעומד.

משמת רבן גמליאל ירד חולי לעולם והיו למדין תורה מיושב.

והיינו דתנן: משמת רבן גמליאל בטל כבוד תורה.

כתוב אחד אומר (דברים ט[12]) ואשב בהר. וכתוב אחד אומר (דברים י[13]) ואנכי עמדתי בהר? אמר רב: עומד ולומד

ולומד - מפי הגבורה:

יושב ושונה

יושב ושונה - שנית לבדו מה שלמד:

ר' חנינא אמר לא עומד ולא יושב אלא שוחה.

רבי יוחנן אמר: אין ישיבה אלא לשון עכבה.

שנאמר (דברים א[14]) ותשבו בקדש ימים רבים.

רבא אמר רכות מעומד וקשות מיושב:

רכות - דברים רכים ונוחים שאדם מהיר לשמען:

  קראה אחד קראוה שנים יצאו וכו':  

 1. 1 וְהָיָ֗ה בְּיוֹם֙ הַנְחִיל֣וֹ אֶת־בָּנָ֔יו אֵ֥ת אֲשֶׁר־יִהְיֶ֖ה ל֑וֹ לֹ֣א יוּכַ֗ל לְבַכֵּר֙ אֶת־בֶּן־הָ֣אֲהוּבָ֔ה עַל־פְּנֵ֥י בֶן־הַשְּׂנוּאָ֖ה הַבְּכֹֽר: (דברים פרק כא פסוק טז)
 2. 2 כַּפֵּר֩ לְעַמְּךָ֨ יִשְׂרָאֵ֤ל אֲשֶׁר־פָּדִ֙יתָ֙ יְהוָ֔ה וְאַל־תִּתֵּן֙ דָּ֣ם נָקִ֔י בְּקֶ֖רֶב עַמְּךָ֣ יִשְׂרָאֵ֑ל וְנִכַּפֵּ֥ר לָהֶ֖ם הַדָּֽם: (דברים פרק כא פסוק ח)
 3. 3 זֹ֤את תִּֽהְיֶה֙ תּוֹרַ֣ת הַמְּצֹרָ֔ע בְּי֖וֹם טָהֳרָת֑וֹ וְהוּבָ֖א אֶל־הַכֹּהֵֽן: (ויקרא פרק יד פסוק ב)
 4. 4 צַ֤ו אֶֽת־אַהֲרֹן֙ וְאֶת־בָּנָ֣יו לֵאמֹ֔ר זֹ֥את תּוֹרַ֖ת הָעֹלָ֑ה הִ֣וא הָעֹלָ֡ה עַל֩ מוֹקְדָ֨ה עַל־הַמִּזְבֵּ֤חַ כָּל־הַלַּ֙יְלָה֙ עַד־הַבֹּ֔קֶר וְאֵ֥שׁ הַמִּזְבֵּ֖חַ תּ֥וּקַד בּֽוֹ: (ויקרא פרק ו פסוק ב)
 5. 5 וְנָתַתָּ֧ עַֽל־הַשֻּׁלְחָ֛ן לֶ֥חֶם פָּנִ֖ים לְפָנַ֥י תָּמִֽיד: פ (שמות פרק כה פסוק ל)
 6. 6 וְאָכְל֥וּ אֶת־הַבָּשָׂ֖ר בַּלַּ֣יְלָה הַזֶּ֑ה צְלִי־אֵ֣שׁ וּמַצּ֔וֹת עַל־מְרֹרִ֖ים יֹאכְלֻֽהוּ: (שמות פרק יב פסוק ח)
 7. 7 וְעָבַרְתִּ֣י בְאֶֽרֶץ־מִצְרַיִם֘ בַּלַּ֣יְלָה הַזֶּה֒ וְהִכֵּיתִ֤י כָל־בְּכוֹר֙ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם מֵאָדָ֖ם וְעַד־בְּהֵמָ֑ה וּבְכָל־אֱלֹהֵ֥י מִצְרַ֛יִם אֶעֱשֶׂ֥ה שְׁפָטִ֖ים אֲנִ֥י יְהוָֽה: (שמות פרק יב פסוק יב)
 8. 8 עשרה תקנות תיקן עזרא שקורין במנחה בשבת וקורין בשני ובחמישי
 9. 9 מותר במלאכה
 10. 10 בחול המועד
 11. 11 וְאַתָּ֗ה פֹּה֘ עֲמֹ֣ד עִמָּדִי֒ וַאֲדַבְּרָ֣ה אֵלֶ֗יךָ אֵ֧ת כָּל־הַמִּצְוָ֛ה וְהַחֻקִּ֥ים וְהַמִּשְׁפָּטִ֖ים אֲשֶׁ֣ר תְּלַמְּדֵ֑ם וְעָשׂ֣וּ בָאָ֔רֶץ אֲשֶׁ֧ר אָנֹכִ֛י נֹתֵ֥ן לָהֶ֖ם לְרִשְׁתָּֽהּ: (דברים פרק ה פסוק כח)
 12. 12 בַּעֲלֹתִ֣י הָהָ֗רָה לָקַ֜חַת לוּחֹ֤ת הָֽאֲבָנִים֙ לוּחֹ֣ת הַבְּרִ֔ית אֲשֶׁר־כָּרַ֥ת יְהוָ֖ה עִמָּכֶ֑ם וָאֵשֵׁ֣ב בָּהָ֗ר אַרְבָּעִ֥ים יוֹם֙ וְאַרְבָּעִ֣ים לַ֔יְלָה לֶ֚חֶם לֹ֣א אָכַ֔לְתִּי וּמַ֖יִם לֹ֥א שָׁתִֽיתִי: (דברים פרק ט פסוק ט)
 13. 13 וְאָנֹכִ֞י עָמַ֣דְתִּי בָהָ֗ר כַּיָּמִים֙ הָרִ֣אשֹׁנִ֔ים אַרְבָּעִ֣ים י֔וֹם וְאַרְבָּעִ֖ים לָ֑יְלָה וַיִּשְׁמַ֨ע יְהוָ֜ה אֵלַ֗י גַּ֚ם בַּפַּ֣עַם הַהִ֔וא לֹא־אָבָ֥ה יְהוָ֖ה הַשְׁחִיתֶֽךָ: (דברים פרק י פסוק י)
 14. 14 וַתֵּשְׁב֥וּ בְקָדֵ֖שׁ יָמִ֣ים רַבִּ֑ים כַּיָּמִ֖ים אֲשֶׁ֥ר יְשַׁבְתֶּֽם: (דברים פרק א פסוק מו)