Letter # 1741

None

1741

Previous
0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, כ"ח תמוז, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

ארגון נשי ובנות חב"ד באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו

ברכה ושלום!

בהמשך למכתבי הכללי בענין תכנית עבודתן, הנני בזה להציע הסידור דלקמן:

א. ארגון נשי ובנות חב"ד מהווה חלק מאגודת חסידי חב"ד באוטונומי' מיוחדת משלו, ועל דרך ארגון צעירי אגודת חסידי חב"ד באה"ק ת"ו.

ב. ארגון נשי ובנות חב"ד בוחר הנהלה לנהל עבודת הארגון.

בטח יפרסמו מכתב הכללי הנ"ל באופן המתאים ויגשו לעבודת בהקדם.

ת"ח על הודעתן על דבר כל הנ"ל.

בברכה.