1299 - כב כסלו תשיב Help to be a Chasid


Path has been laid out by Rebbe's. Study Chasidus and conduct in the way of chasidim

רייבן זיך צווישון חסידים 

גדולה שמושה יותר מלמודה

Hanging out with Chasidim 

Hashem helps you to be a Chasid and a Mekusher