1063- כ״ג סיון ,השפעת ההורים על הבנים יותר ממה שמשערים