1057- כ"ב סיון ,מו"ה יוסף וואלטוך אם בחוקותי — עמלים בתורה. ונתתי גשמיכם — צרכים הגשמיים