1053- י׳׳ז סיון ,תורת חסידות הכללית וחב"ד. דרגת רשב׳י