Letter # 1160

1160- א אלול, מו"ה סעדי' ליברוב שליחותו למרוקו

0:00/0:00
1x

0.25x

0.5x

0.75x

1x

1.25x

1.5x

1.75x

2x

ב"ה, א' אלול, תשי"א ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהו"ר סעדי' שי' שד"ר

שלום וברכה!

נתקבל מכתבו מכ"ו מנ"א עם הרשימות, ועדיין מחכים להידיעה מהלשכה שקבלו הספרים.

שבע רצון הנני ממה שכותב במכ' שהגיש עוד הפעם בקשה על מכנס, ויתן השי"ת שיהי' בהצלחה מופלגה למעלה מן הטבע בטבע. וכמבואר במאמר שנדפס לי"ב תמוז.

מוסג"פ קטע מהשיחה בההתועדות דש"מ אלול, ובטח יפרסם זה באופן המתאים בחוגים היותר רחבים.

בברכת הצלחה וכוח"ט.