917- ט׳ אד"ר, סיום משניות בסיום אמירת קדיש וסיום מס׳ ביא"צ. ביקור קבר הורים