Enjoying this page?

248 - המצווה הרמ"ח האזהרה שהזהרנו מלכפור בחובות שאנו חייבים ובפקדונות שהפקדו אצלנו

המצווה הרמ"ח

האזהרה שהזהרנו מלכפור בחובות שאנו חייבים, ובפקדונות שהפקדו אצלנו.

והוא אמרו: "ולא תכחשו" (ויקרא יט, יא).

ונתבאר, שבממון הכתוב מדבר.

ולשון ספרא: "לפי שנאמר: 'וכחש בה ונשבע על שקר' (ויקרא ה, כב) למדנו עונש, אזהרה מנין? תלמוד לומר: 'לא תכחשו'".

וכבר ידעת, שהכופר בפיקדון, פסול לעדות, אף על פי שלא נשבע, לפי שעבר על אמרו יתעלה: "לא תכחשו".

וכבר נתבארו גם דיני מצווה זו בכמה מקומות במסכת שבועות.