Enjoying this page?

15 of Av - טו באב תקפ"ו - חתונת חי' שרה, בתו הצעירה של אדמו"ר האמצעי


8/18/1826 חתונת חי' שרה, בתו הצעירה של אדמו"ר האמצעי, לר' אהרן אלקסנדרוב משקלאוו

ט"ו מנחם אב תקפ"ו - חתונת בתו הצעירה של אדמו"ר האמצעי, חי' שרה לר' אהרן אלקסנדרוב משקלאוו

ר' אהרן הדפיס התורה אור

בתם רבקה נישאה לאדמו"ר מהר"ש