Enjoying this page?

יג מנחם אב - Av 13

יג מְנַחֵם אָב

בְּשַׁעַת קְרִיאַת עשה"ד (עַשֶׂרֶת הַדִבְּרֹות) עֹומְדִים וּפְנֵיהֶם אֶל הס"ת (הַסֵפֶר תֹּורָה).

וְדִבַּרְתּ בָּם בְּשִׁבְתְּךָ גֹו', ואמרז"ל (וְאָמְרוּ רַבֹּותֵינוּ זִכְרֹונָםלִבְרָכָה) וְדִבַּרְתָּ בָּם בְּדִבְרֵי תֹּורָה הַכָּתוּב מְדַבֵּר.

אָמְנָם בְּעֵסֶק הַתֹּורָה גוּפָא יֵש כַּמָה חַלוּקֵי מַדְרֵיגֹות, וּמְבַאֵר כַּאן כָּל הַמַדְרֵיגֹות: בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ הוּא מַעֲמַד הַנְשָׁמָה לְמַעֲלָה בְּאֹוצֶר הַנְשָׁמֹות, קֹודֶם יְרִידָתָה לְמַטָה, וְעֹוסֶקֶת שָׁם בַּתֹּורָה.

בְּלֶכְתְּךָ בַדֶרֶך, - קָאי עַל הְזְמַן שֶֹהַנְשָׁמָה יֹורֶדֶת מֵעֹולָם לְעֹולָם וּמִמַדְרֵיגָה לְמַדְרֵיגָה, עַד בֹּואָה לְמַטָה לְעֹולָם הַתַּחְתֹּון לְהִתְלַבֵּשׁ בְּגוּף גַשְׁמִי וּמַתְחִיל לָלֶכֶת בְּדֶרֶך עֹולָם זֶה עַד יְמֵי זִקְנָה וְשֵׂיבֶה, עַד וּבְשָׁכְבְּךָ בְּבֹוא יְמֵי פְּקוֹדָתֹו, וְגַם אָז הִנֵה הַתֹּורָה תִשְׁמֹור עָלָיו כְּמְבוּאָר בְּשִׁשִׁי דְאָבֹות, עַד וּבְקוּמֶך כָּאָמוּר וְהַקִיצֹותָ גוֹ'.