Enjoying this page?

כב שבט - Shevat 22

כב שבט

עֶס זַיינֶען דָא צוֵוייעֶרלֵיי חוּקִּים: א) אַ גֶעזֶעץ וֶועלכֶער שׁאַפט לעֶבעֶן ב) אַ געֶזעֶץ וועֶלכעֶר וועֶרט באַשׁאַפעֶן פוּן לעֶבעֶן.

מעֶנשלִיכֶע געֶזעֶצעֶן זַיינעֶן געֶשׁאַפעֶן פוּן לעֶבעֶן, דעֶרפאַר זַיינעֶן זֵיי אִין יעֶדעֶר לאַנד פאַרשִׁידעֶן, לוֹיט דִי תְּנָאִים פוּן לאַנד.

תּוֹרַת ה', אִיז דעֶר גֶ-טלִיכעֶר געֶזעֶץ וועֶלכעֶר שַׁאפט אַ לעֶבעֶן.

תּוֹרַת ה' אִיז תּוֹרַת אֱמֶת, דִי תּוֹרָה אִיז אִין אַלֶע עֶרטעֶר אוּן אִין אַלעֶ צַייטעֶן גלַייך, תּוֹרָה אִיז נִצְחִית.