Enjoying this page?

טז שבט - Shevat 16

טז שבט

אאמו"ר אמר: צווישען קעלט און כפירה איז נאר א דינע מחיצה.

עס שטעהט כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלאם פייער, לערנען און דאווענען דארף מען מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.