בשנת הופעת הלוח היום היום לא היה יום ל חשון


IN THE YEAR HAYOM YOM WAS PUBLISHED THERE WAS NO CHESHVAN 30

'

IN THE YEAR HAYOM YOM WAS PUBLISHED THERE WAS NO CHESHVAN 30

בשנת הופעת הלוח היום היום לא היה יום ל חשון