כו חשון - Cheshvan 26

 

 

כו חשון

הַדֶרֶך הָאַמִיתִּי הוּא שֶׁצְרִיכִים לָדַעַת מְהוּת עַצְמֹו, בְּהַכָּרָה אַמִיתִּית בְּחִסְרֹונֹות עַצְמֹו וּבְּמַעֲלֹות עַצְמֹו.

וְכַּאֲשֶׁר יֹודְעִים אֶת הַחֶסְרֹונֹות לְתַקְנֵם בְּעַבֹודָה בְּפֹּועֵל, וְלֹא לָצֵאת יְדֵי חֹובָתֹו בָּאַנַחֹות בִּלְבד.