כד חשון - Cheshvan 24

 

כד חשון

בְּעִנְיָנִים הַגַשְׁמִיִים צָרִיך לְהִסְתַּכֵּל בְּמִי שֶׁהוּא לְמַטָה מִמֶנוּ, וּלְהֹודֹות לְהֶַשֶׁיִ"תְ כִּי טֹוב עַל חַסְדֹו אִתֹּו עִמֹו.

-בְּעִנְיָנִים הָרוּחְנִיִים צָרִיך לְהִסְתַּכֵּל בְּמִי שֶׁהוּא לְמַעֲלָה מִמֶנוּ וּלְהִתְחַנֵן לַהַ' שֶׁיִתֵּן לֹו דֵיעָה טֹובָה לְהִתְלַמֵד מִמֶנוּ וְכֹּח וָעֹוז שֶׁיּוכַל לַעֲלֹות בְּעִילוּי.