יג חשון - Cheshvan 13

 

 

יג חשון

דֶער בַּעֲשֵׁ"טֹ פְלֶעגְט לֶערְנֶען מִיט זַיינֶע תַּלְמִידִים אַ שִׁיעוּר גְמָרָא.

דֶער אֹופַן פוּן דֶעם לֶערְנֶען אִיז גֶעוֶוען מִיט גְרֹויס חַרִיפוּת אוּן גְאֹונוּת, אוּן מְ'הָאט גֶעלֶערֶענט דֶעם רַמְבַּ"ם אַלְפַס רָא"שׁ אוּן אַנְדֶערֶע מְפָרְשִׁים פוּן דִי רִאשֹׁונִים וֶועלְכֶע זַיְינֶען שַיְיך גֶעוֶוען צוּ דֶער גְמָרָא וָואס מְ'הָאט גֶעלֶערֶענט.

דֶער בַּעֲשֵׁ"טֹ פְלֶעגְט אָפְּטַיְיטְשֶען דִי וֶוערְטֶער אִין אִידִיש.

אַז מְ'הָאט גֶעלֶערֶענט עָרְכִין אוּן גֶעקוּמֶען צוּם מַאֲרַזַ"ל (טו ב) לָשֹׁון תְּלִיתָאִי קָטִיל תְּלִיתָאִי, הָאט דֶער בַּעֲשֵׁ"טֹ אוֹיסְגֶעטַיְיטְשט: לָשֹׁון הָרָע הַרְגֶ'ט אַלֶע דְרַיי: דֶעם אֹויסְטְרַאכְטֶער דֶעם דֶערְצֵיילֶער אוּן דֶעם צוּהֶערֶער, נָאר דָאס אִיז אִין לְבוּשִׁים רוּחְנְיִם, וָואס דָאס אִיז שְׁוֶוערֶער, וִוי רְצִיחָה אִין גַשְׁמְיוּת.