ג חשון - Cheshvan 3

 

ג חשון

(הֶמְשֶך שִׂיחָה הַנַ"ל): בְּרֵאשִׁית אִיז אַ פְרֵיילִיכֶע סִדְרָה, אַפִילוּ דֶער סֹוף אִיז נִיט גָאר אַזֹוי גֶעשְׁמַאק.

נֹח אִיז מַבּוּל, אָבֶּער אַ פְרֵיילִיכֶער סֹוף וָואך - גֶעבָּארְן אַבְרָהָם אָבִינוּ.

דִי אֶמֶת פְרֵיילִיכֶע וָואך אִיז פַּרְשַׁת לֶך לְךָ, אַלֶע טֶעג פוּן דֶער וָואך לֶעבְּט מֶען מִיט אַבְרָהָם אָבִינוּ, דֶער עֶרְשְׁטֶער וֶועלְכֶער הָאט זִיך מֹוסֵר נֶפֶשׁ גֶעוֶוען אֹויף מְפַרְסֵם זַיין גֶ-טְלִיכְקַייט אֹויף דֶער וֶועלְט, אוּן זַיין מְסִירַת נֶפֶשׁ הָאט אַבְרָהָם אָבִינוּ אִיבֶּערְגֶעגֶעבֶּען בְּירוּשָׁה צוּ אַלֶע אִידְן.