Enjoying this page?

Siyum Bava Basra and good bye to Rabbi Miller


Congregation Etz Chaim Tamuz 23 5777

Rabbi Miller leaving Congregation Etz Chaim