שמיני מתחיל פרשה

The portion begins with the eight day

'

Text for this Shiur is coming soon