Enjoying this page?

006 - BAMIDBAR - PARSHAS BEHALOSECHA 10:35-11:29 - ספר במדבר - פרשת בהעלותך - י:לה-יא:כט - ששי

לה וַיְהִ֛י בִּנְסֹ֥עַ הָֽאָרֹ֖ן וַיֹּ֣אמֶר מֹשֶׁ֑ה קוּמָ֣ה ׀ יְהוָ֗ה וְיָפֻ֨צוּ֙ אֹֽיְבֶ֔יךָ וְיָנֻ֥סוּ מְשַׂנְאֶ֖יךָ מִפָּנֶֽיךָ׃

(לה) ויהי בנסע הארן - עשה לו סימניות מלפניו ומלאחריו. לומר, שאין זה מקומו. ולמה נכתב כאן? כדי להפסיק בין פורענות לפורענות וכו'. כדאיתא בכל כתבי הקדש (שבת קטז א):

קומה ה' - לפי שהיה מקדים לפניהם מהלך שלשת ימים, היה משה אומר עמוד והמתן לנו, ואל  תתרחק יותר. במדרש תנחומא בויקהל:

ויפוצו אויביך - המכונסין:

וינסו משנאיך - אלו הרודפים:

משנאיך - אלו שונאי ישראל. שכל השונא את ישראל, שונא את מי שאמר והיה העולם. שנאמר, (תהילים פג, ג) "ומשנאיך נשאו ראש". ומי הם? "על עמך יערימו סוד":

לו וּבְנֻחֹ֖ה יֹאמַ֑ר שׁוּבָ֣ה יְהוָ֔ה רִֽבְב֖וֹת אַלְפֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃ {ס}

(לו) שובה ה' - מנחם תרגמו: לשון מרגוע. וכן (ישעיה ל, טו) "בשובה ונחת תושעון":

רבבות אלפי ישראל - מגיד, שאין השכינה שורה בישראל פחותים משני אלפים ושתי רבבות.  

במדבר פרק יא

א וַיְהִ֤י הָעָם֙ כְּמִתְאֹ֣נְנִ֔ים רַ֖ע בְּאָזְנֵ֣י יְהוָ֑ה וַיִּשְׁמַ֤ע יְהוָה֙ וַיִּ֣חַר אַפּ֔וֹ וַתִּבְעַר־בָּם֙ אֵ֣שׁ יְהוָ֔ה וַתֹּ֖אכַל בִּקְצֵ֥ה הַֽמַּחֲנֶֽה[1]׃

(א) ויהי העם כמתאננים - אין העם אלא רשעים. וכן הוא אומר, (שמות יז, ד) "מה אעשה לעם הזה". ואומר, (ירמיה יג, י) "העם הרע הזה". וכשהם כשרים, קרואים "עמי". שנאמר, (שמות ה, א) "שלח את עמי". עמי מה עשיתי לך (מיכה ו ג):

כמתאננים - אין מתאוננים אלא לשון עלילה. מבקשים עלילה האיך לפרוש מאחרי המקום. וכן הוא אומר בשמשון, (שופטים יד ד) "כי תואנה הוא מבקש":

רע באזני ה' - תואנה שהיא רעה באזני ה', שמתכוונים שתבוא באוזניו ויקניט. אמרו, אוי לנו כמה לבטנו בדרך הזה, שלושה ימים שלא נחנו מעינוי הדרך:

ויחר אפו - אני הייתי מתכוון לטובתכם שתכנסו לארץ מיד:

בקצה המחנה - במוקצין שבהם לשפלות, אלו ערב רב. רבי שמעון בן מנסיא אומר: בקצינים שבהם ובגדולים:

[לקו"ש חלק כ"ג ע' 104 ו106 הע' 34]

ב וַיִּצְעַ֥ק הָעָ֖ם אֶל־מֹשֶׁ֑ה וַיִּתְפַּלֵּ֤ל מֹשֶׁה֙ אֶל־יְהוָ֔ה וַתִּשְׁקַ֖ע הָאֵֽשׁ׃

(ב) ויצעק העם אל משה - משל למלך בשר ודם שכעס על בנו והלך הבן אצל אוהבו של אביו ואמר לו צא ובקש עלי מאבא:

ותשקע האש - שקעה במקומה בארץ. שאילו חזרה לאחת הרוחות, הייתה מקפלת והולכת כל אותו הרוח:

ג וַיִּקְרָ֛א שֵֽׁם־הַמָּק֥וֹם הַה֖וּא תַּבְעֵרָ֑ה כִּֽי־בָעֲרָ֥ה בָ֖ם אֵ֥שׁ יְהוָֽה׃

[ביאור]

ד וְהָֽאסַפְסֻף֙ אֲשֶׁ֣ר בְּקִרְבּ֔וֹ הִתְאַוּ֖וּ תַּֽאֲוָ֑ה וַיָּשֻׁ֣בוּ וַיִּבְכּ֗וּ גַּ֚ם בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל וַיֹּ֣אמְר֔וּ מִ֥י יַֽאֲכִלֵ֖נוּ בָּשָֽׂר׃

(ד) והאספסף - אלו ערב רב שנאספו אליהם בצאתם ממצרים:

וישבו - גם בני ישראל ויבכו עמהם:

מי יאכלנו בשר - וכי לא היה להם בשר, והלא כבר נאמר, (שמות יב, לח) "וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר" וגו'? ואם תאמר אכלום? והלא בכניסתם לארץ נאמר, (במדבר לב, א) "ומקנה רב היה לבני ראובן" וגו'? אלא שמבקשים עלילה:

[ביאור]

[לקו"ש חלק כ"ג ע' 104 ו106 הע' 34]

ה זָכַ֨רְנוּ֙ אֶת־הַדָּגָ֔ה אֲשֶׁר־נֹאכַ֥ל בְּמִצְרַ֖יִם חִנָּ֑ם אֵ֣ת הַקִּשֻּׁאִ֗ים וְאֵת֙ הָֽאֲבַטִּחִ֔ים וְאֶת־הֶֽחָצִ֥יר וְאֶת־הַבְּצָלִ֖ים וְאֶת־הַשּׁוּמִֽים׃

(ה) אשר נאכל במצרים חנם - אם תאמר שמצריים נותנים להם דגים חנם. והלא כבר נאמר, (שמות ה, יח) "ותבן לא יינתן לכם". אם תבן לא היו נותנין להם חנם, דגים היו נותנין להם חנם?!

ומהו אומר "חנם"? חנם מן המצות:

את הקשאים - אמר ר' שמעון מפני מה המן משתנה לכל דבר חוץ מאלו? מפני שהן קשים למניקות. אומרים לאשה אל תאכלי שום ובצל, מפני התינוק. משל למלך וכו', כדאיתא בספרי:

הקשאים - הם קוקומברי"ש בלע"ז [מלפפונים]:

אבטחים - בורק"ש [אבטיחים]:

החציר - כרישין פוריל"ש [כרשים] ותרגומו: "ית בוציניא" וכו':

ו וְעַתָּ֛ה נַפְשֵׁ֥נוּ יְבֵשָׁ֖ה אֵ֣ין כֹּ֑ל בִּלְתִּ֖י אֶל־הַמָּ֥ן עֵינֵֽינוּ׃

(ו) אל המן עינינו - מן בשחר, מן בערב:

ז וְהַמָּ֕ן כִּזְרַע־גַּ֖ד ה֑וּא וְעֵינ֖וֹ כְּעֵ֥ין הַבְּדֹֽלַח׃

(ז) והמן כזרע גד - מי שאמר זה לא אמר זה. ישראל אומרים, "בלתי אל המן עינינו". והקב"ה הכתיב בתורה, "והמן כזרע גד" וגו'. כלומר, ראו באי עולם על מה מתלוננים בני, והמן, כך וכך הוא חשוב:

כזרע גד - עגול כגידא זרע אליינדר"א [כוסבר]:

הבדלח - שם אבן טובה קריסט"ל [בדולח]:

[רש"י דברים לג, כח]

ח שָׁטוּ֩ הָעָ֨ם וְלָֽקְט֜וּ וְטָֽחֲנ֣וּ בָֽרֵחַ֗יִם א֤וֹ דָכוּ֙ בַּמְּדֹכָ֔ה וּבִשְּׁלוּ֙ בַּפָּר֔וּר וְעָשׂ֥וּ אֹת֖וֹ עֻג֑וֹת וְהָיָ֣ה טַעְמ֔וֹ כְּטַ֖עַם לְשַׁ֥ד הַשָּֽׁמֶן׃

(ח) שטו - אין שייט אלא לשון טיול. אישבני"ר [טיול להנאה] בלא עמל:

וטחנו ברחים וגו' - לא ירד בריחים ולא בקדירה ולא במדוכה. אלא משתנה היה טעמו, לנטחנין, ולנדוכין, ולמבושלין:

בפרור - קדרה:

לשד השמן - לחלוח של שמן, כך פירשו דונש. ודומה לו, (תהילים לב, ד) "נהפך לשדי בחרבוני קיץ". והלמ"ד יסוד, נהפך לחלוחי בחרבוני קיץ. ורבותינו פרשוהו: לשון שדים. אך אין עניין שדים אצל שמן? ואי אפשר לומר "לשד השמן", לשון, (דברים לב, טו) "וישמן ישורון". שאם כן, היה המ"ם נקוד קמ"ץ קטן, וטעמו למטה תחת המ"ם. עכשיו שהמ"ם נקוד פת"ח קטן, והטעם תחת השי"ן, לשון שמן הוא. והשי"ן הנקודה בקמץ גדול, ואינה נקודה בפתח קטן? מפני שהוא סוף פסוק.  דבר אחר: "לשד", לשון נוטריקון: ליש, שמן, דבש. כעיסה הנילושה בשמן וקטופה בדבש. ותרגום של אונקלס דמתרגם: "דליש במשחא", נוטה לפתרונו של דונש. שהעיסה הנילושה בשמן, לחלוחית שמן יש בה:

ט וּבְרֶ֧דֶת הַטַּ֛ל[2] עַל־הַֽמַּחֲנֶ֖ה לָ֑יְלָה יֵרֵ֥ד הַמָּ֖ן עָלָֽיו׃

י וַיִּשְׁמַ֨ע מֹשֶׁ֜ה אֶת־הָעָ֗ם בֹּכֶה֙ לְמִשְׁפְּחֹתָ֔יו אִ֖ישׁ לְפֶ֣תַח אָֽהֳל֑וֹ וַיִּֽחַר־אַ֤ף יְהוָה֙ מְאֹ֔ד וּבְעֵינֵ֥י מֹשֶׁ֖ה רָֽע׃

(י) בכה למשפחותיו - משפחות משפחות נאספים ובוכים, לפרסם תרעומתן בגלוי. ורבותינו אמרו: "למשפחותיו", על עסקי משפחות. על עריות הנאסרות להם:

יא וַיֹּ֨אמֶר מֹשֶׁ֜ה אֶל־יְהוָ֗ה לָמָ֤ה הֲרֵעֹ֨תָ֙ לְעַבְדֶּ֔ךָ וְלָ֛מָּה לֹֽא־מָצָ֥תִי חֵ֖ן בְּעֵינֶ֑יךָ לָשׂ֗וּם אֶת־מַשָּׂ֛א כָּל־הָעָ֥ם הַזֶּ֖ה עָלָֽי׃

יב הֶאָֽנֹכִ֣י הָרִ֗יתִי אֵ֚ת כָּל־הָעָ֣ם הַזֶּ֔ה אִם־אָֽנֹכִ֖י יְלִדְתִּ֑יהוּ כִּֽי־תֹאמַ֨ר אֵלַ֜י שָׂאֵ֣הוּ בְחֵיקֶ֗ךָ כַּֽאֲשֶׁ֨ר יִשָּׂ֤א הָֽאֹמֵן֙ אֶת־הַיֹּנֵ֔ק עַ֚ל הָֽאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖עְתָּ לַֽאֲבֹתָֽיו׃

(יב) כי תאמר אלי - שאתה אומר אלי "שאהו בחיקך". והיכן אמר לו כן? "לך נחה את העם" (שמות לב לד). ואומר, (שמות ו יג) "ויצום אל בני ישראל". על מנת שיהיו סוקלים אתכם ומחרפים אתכם:

על האדמה אשר נשבעת לאבותיו - אתה אומר לי לשאתם בחיקי:

יג מֵאַ֤יִן לִי֙ בָּשָׂ֔ר לָתֵ֖ת לְכָל־הָעָ֣ם הַזֶּ֑ה כִּֽי־יִבְכּ֤וּ עָלַי֙ לֵאמֹ֔ר תְּנָה־לָּ֥נוּ בָשָׂ֖ר וְנֹאכֵֽלָה׃

יד לֹֽא־אוּכַ֤ל אָֽנֹכִי֙ לְבַדִּ֔י לָשֵׂ֖את אֶת־כָּל־הָעָ֣ם הַזֶּ֑ה כִּ֥י כָבֵ֖ד מִמֶּֽנִּי׃

טו וְאִם־כָּ֣כָה ׀ אַתְּ־עֹ֣שֶׂה לִּ֗י הָרְגֵ֤נִי נָא֙ הָרֹ֔ג אִם־מָצָ֥אתִי חֵ֖ן בְּעֵינֶ֑יךָ וְאַל־אֶרְאֶ֖ה בְּרָֽעָתִֽי׃ {פ}

(טו) ואם ככה את עשה לי - תשש כוחו של משה כנקבה. כשהראוהו הקב"ה הפורענות שהוא עתיד להביא עליהם על זאת. אמר לפניו, אם כן הרגני תחלה:

ואל אראה ברעתי - "ברעתם" היה לו לכתוב, אלא שכינה הכתוב. וזה אחד מתיקוני סופרים בתורה, לכינוי, ולתיקון הלשון:

טז וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה אֶסְפָה־לִּ֞י שִׁבְעִ֣ים אִישׁ֮ מִזִּקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵל֒ אֲשֶׁ֣ר יָדַ֔עְתָּ כִּי־הֵ֛ם זִקְנֵ֥י הָעָ֖ם וְשֹֽׁטְרָ֑יו וְלָֽקַחְתָּ֤ אֹתָם֙ אֶל־אֹ֣הֶל מוֹעֵ֔ד וְהִֽתְיַצְּב֥וּ שָׁ֖ם עִמָּֽךְ׃

(טז) אספה לי - הרי תשובה לתלונתך שאמרת "לא אוכל אנכי לבדי". והזקנים הראשונים היכן היו?  והלא אף במצרים ישבו עמהם? שנאמר, (שמות ג, טז) "לך ואספת את זקני ישראל" אלא באש תבערה מתו. וראויים היו לכך מסיני. דכתיב, (שמות כד) "ויחזו את האלוהים", שנהגו קלות ראש. כנושך פתו, ומדבר בפני המלך. וזהו (שם) "ויאכלו וישתו". ולא רצה הקב"ה ליתן אבלות במתן תורה, ופרע להם כאן:

אשר ידעת כי הם וגו' - אותם שאתה מכיר שנתמנו עליהם שוטרים במצרים בעבודת פרך. והיו מרחמים עליהם, ומוכים על ידם. שנאמר, (שמות ה, יד) "ויכו שוטרי בני ישראל". עתה יתמנו בגדולתן, כדרך שנצטערו בצרתן:

ולקחת אותם - קחם בדברים. אשריכם שנתמניתם פרנסים על בניו של מקום:

והתייצבו שם עמך - כדי שיראו ישראל וינהגו בהם גדולה וכבוד. ויאמרו, חביבין אלה, שנכנסו עם משה לשמוע דבור מפי הקב"ה: 

[הוריות ד, א] [ספר המצוות מ"ע קעו]

יז וְיָֽרַדְתִּ֗י וְדִבַּרְתִּ֣י עִמְּךָ֮ שָׁם֒ וְאָֽצַלְתִּ֗י מִן־הָר֛וּחַ אֲשֶׁ֥ר עָלֶ֖יךָ וְשַׂמְתִּ֣י עֲלֵיהֶ֑ם וְנָֽשְׂא֤וּ אִתְּךָ֙ בְּמַשָּׂ֣א הָעָ֔ם וְלֹֽא־תִשָּׂ֥א אַתָּ֖ה לְבַדֶּֽךָ׃

(יז) וירדתי - זו אחת מעשר ירידות הכתובות בתורה:

ודברתי עמך - ולא עימהם:

ואצלתי - כתרגומו: "וארבי". כמו, (שמות כד, יא) "ואל אצילי בני ישראל":

ושמתי עליהם - למה משה דומה באותה שעה? לנר שמונח על גבי מנורה, והכל מדליקין הימנו, ואין אורו חסר כלום: 

ונשאו אתך - התנה עימהם, על מנת שיקבלו עליהם טורח בני. שהם טרחנים וסרבנים:

ולא תשא אתה לבדך - הרי תשובה למה שאמרת "לא אוכל אנכי לבדי":

יח וְאֶל־הָעָ֨ם תֹּאמַ֜ר הִתְקַדְּשׁ֣וּ לְמָחָר֮ וַֽאֲכַלְתֶּ֣ם בָּשָׂר֒ כִּ֡י בְּכִיתֶם֩ בְּאָזְנֵ֨י יְהוָ֜ה לֵאמֹ֗ר מִ֤י יַֽאֲכִלֵ֨נוּ֙ בָּשָׂ֔ר כִּי־ט֥וֹב לָ֖נוּ בְּמִצְרָ֑יִם וְנָתַ֨ן יְהוָ֥ה לָכֶ֛ם בָּשָׂ֖ר וַֽאֲכַלְתֶּֽם׃

(יח) התקדשו - הזמינו עצמכם לפורענות. וכן הוא אומר, (ירמיה יב, ג) "והקדישם ליום הרגה":

יט לֹ֣א י֥וֹם אֶחָ֛ד תֹּֽאכְל֖וּן וְלֹ֣א יוֹמָ֑יִם וְלֹ֣א ׀ חֲמִשָּׁ֣ה יָמִ֗ים וְלֹא֙ עֲשָׂרָ֣ה יָמִ֔ים וְלֹ֖א עֶשְׂרִ֥ים יֽוֹם׃

כ עַ֣ד ׀ חֹ֣דֶשׁ יָמִ֗ים עַ֤ד אֲשֶׁר־יֵצֵא֙ מֵֽאַפְּכֶ֔ם וְהָיָ֥ה לָכֶ֖ם לְזָרָ֑א יַ֗עַן כִּֽי־מְאַסְתֶּ֤ם אֶת־יְהוָה֙ אֲשֶׁ֣ר בְּקִרְבְּכֶ֔ם וַתִּבְכּ֤וּ לְפָנָיו֙ לֵאמֹ֔ר לָ֥מָּה זֶּ֖ה יָצָ֥אנוּ מִמִּצְרָֽיִם׃

(כ) עד חדש ימים - זו בכשרים. שמתמצין על מטותיהן, ואחר כך נשמתן יוצאה. וברשעים הוא אומר, "הבשר עודנו בין שניהם". כך היא שנויה בספרי. אבל במכילתא: שנויה חילוף. הרשעים אוכלין ומצטערין שלושים יום. והכשרים "הבשר עודנו בין שניהם":

עד אשר יצא מאפכם - כתרגומו: "דתקוצון ביה". יהא דומה לכם כאילו אכלתם ממנו יותר מדאי, עד שיוצא ונגעל לחוץ דרך האף:

והיה לכם לזרא - שתהיו מרחקין אותו יותר ממה שקרבתם. ובדברי רבי משה הדרשן ראיתי: שיש לשון שקורין לחרב זרא:

את ה' אשר בקרבכם - אם לא שנטעתי שכינתי ביניכם, לא גבה לבבכם, ליכנס לכל הדברים הללו:

כא וַיֹּאמֶר֮ מֹשֶׁה֒ שֵׁשׁ־מֵא֥וֹת אֶ֨לֶף֙ רַגְלִ֔י הָעָ֕ם אֲשֶׁ֥ר אָֽנֹכִ֖י בְּקִרְבּ֑וֹ וְאַתָּ֣ה אָמַ֗רְתָּ בָּשָׂר֙ אֶתֵּ֣ן לָהֶ֔ם וְאָֽכְל֖וּ חֹ֥דֶשׁ יָמִֽים׃

(כא) שש מאות אלף רגלי - לא חש למנות את הפרט, שלשת אלפים היתרים. ור' משה הדרשן פירש: שלא בכו אלא אותן שיצאו ממצרים:

כב הֲצֹ֧אן וּבָקָ֛ר יִשָּׁחֵ֥ט לָהֶ֖ם וּמָצָ֣א לָהֶ֑ם אִ֣ם אֶֽת־כָּל־דְּגֵ֥י הַיָּ֛ם יֵֽאָסֵ֥ף לָהֶ֖ם וּמָצָ֥א לָהֶֽם׃ {פ}

(כב) הצאן ובקר ישחט - זה אחד מארבעה דברים שהיה רבי עקיבא דורש, ואין רבי שמעון דורש כמותו. רבי עקיבא אומר: "שש מאות אלף רגלי, ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים, הצאן ובקר" וגו', הכל כמשמעו. מי יספיק להם? כענין שנאמר, (ויקרא כה, כו) "ומצא כדי גאולתו".  ואיזו קשה, זו, או (במדבר כ, י) "שמעו נא המורים"? אלא לפי שלא אמר ברבים, חיסך לו הכתוב ולא נפרע ממנו. וזו של מריבה הייתה בגלוי, לפיכך לא חיסך לו הכתוב. רבי שמעון אומר: חס ושלום! לא עלתה על דעתו של אותו צדיק כך. מי שכתוב בו, (במדבר יב, ז) "בכל ביתי נאמן הוא", יאמר אין המקום מספיק לנו". אלא כך אמר: "שש מאות אלף רגלי וגו' ואתה אמרת בשר אתן" לחדש ימים, ואחר כך תהרוג אומה גדולה כזו. "הצאן ובקר ישחט להם" כדי שיהרגו, ותהא אכילה זו מספקתן עד עולם, וכי שבחך הוא זה?! אומרים לו לחמור טול כור שעורים, ונחתוך ראשך?! השיבו הקב"ה, ואם לא אתן, יאמרו שקצרה ידי, הטוב בעינך שיד ה' תקצר בעיניהם? יאבדו הם ומאה כיוצא בהם, ואל תהי ידי קצרה לפניהם אפילו שעה אחת:

[רש"י דברים לב, י]

כג וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה הֲיַ֥ד יְהוָ֖ה תִּקְצָ֑ר עַתָּ֥ה תִרְאֶ֛ה הֲיִקְרְךָ֥ דְבָרִ֖י אִם־לֹֽא׃

(כג) עתה תראה היקרך דברי - רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר: אי אפשר לעמוד על התפל. מאחר שאינן מבקשים אלא עלילה, לא תספיק להם. סופן לדון אחריך. אם אתה נותן להם בשר בהמה גסה, יאמרו דקה בקשנו. ואם אתה נותן להם דקה, יאמרו גסה בקשנו. חיה ועוף בקשנו. דגים וחגבים בקשנו. אמר לו: אם כן יאמרו שקצרה ידי. אמר לפניו: הריני הולך ומפייסן. אמר לו: "עתה תראה היקרך דברי", שלא ישמעו לך. הלך משה לפייסן. אמר להם, "היד ה' תקצר?" (תהילים עח, כ) "הן הכה צור ויזובו מים וגו' הגם לחם יוכל תת?!" אמרו: פשרה היא זו. אין בו כוח למלאות שאלתנו. וזהו שנאמר, "ויצא משה וידבר אל העם". כיון שלא שמעו לו, "ויאסף שבעים איש" וגו':

כד וַיֵּצֵ֣א מֹשֶׁ֔ה וַיְדַבֵּר֙ אֶל־הָעָ֔ם אֵ֖ת דִּבְרֵ֣י יְהוָ֑ה וַיֶּֽאֱסֹ֞ף שִׁבְעִ֥ים אִישׁ֙ מִזִּקְנֵ֣י הָעָ֔ם וַֽיַּעֲמֵ֥ד אֹתָ֖ם סְבִיבֹ֥ת הָאֹֽהֶל׃

כה וַיֵּ֨רֶד יְהוָ֥ה ׀ בֶּֽעָנָן֮ וַיְדַבֵּ֣ר אֵלָיו֒ וַיָּ֗אצֶל[3] מִן־הָר֨וּחַ֙[4] אֲשֶׁ֣ר עָלָ֔יו וַיִּתֵּ֕ן עַל־שִׁבְעִ֥ים אִ֖ישׁ הַזְּקֵנִ֑ים וַיְהִ֗י כְּנ֤וֹחַ עֲלֵיהֶם֙ הָר֔וּחַ וַיִּֽתְנַבְּא֖וּ וְלֹ֥א יָסָֽפוּ[5]׃

(כה) ולא יספו - לא נתנבאו אלא אותו היום לבדו. כך מפורש בספרי. ואונקלוס תרגם: "ולא פסקין". שלא פסקה נבואה מהם:

כו וַיִּשָּֽׁאֲר֣וּ שְׁנֵֽי־אֲנָשִׁ֣ים ׀ בַּֽמַּחֲנֶ֡ה שֵׁ֣ם הָֽאֶחָ֣ד ׀ אֶלְדָּ֡ד וְשֵׁם֩ הַשֵּׁנִ֨י מֵידָ֜ד וַתָּ֧נַח עֲלֵהֶ֣ם הָר֗וּחַ וְהֵ֨מָּה֙ בַּכְּתֻבִ֔ים וְלֹ֥א יָֽצְא֖וּ הָאֹ֑הֱלָה וַיִּֽתְנַבְּא֖וּ בַּֽמַּחֲנֶֽה׃

(כו) וישארו שני אנשים - מאותן שנבחרו. אמרו אין אנו כדאין לגדולה זו:

והמה בכתבים - במבוררים שבהם לסנהדרין. ונכתבו כולם נקובים בשמות. וע"י גורל. לפי שהחשבון עולה לי"ב שבטים, שישה שישה לכל שבט ושבט. חוץ משני שבטים, שאין מגיע אליהם אלא חמישה חמישה. אמר משה: אין שבט שומע לי לפחות משבטו זקן אחד. מה עשה? נטל שבעים ושנים פתקין וכתב על שבעים זקן, ועל שנים חלק. וברר מכל שבט ושבט ששה, והיו שבעים ושנים. אמר להם: טלו פתקיכם מתוך קלפי. מי שעלה בידו זקן, נתקדש. ומי שעלה בידו חלק, אמר לו המקום לא חפץ בך:

כז וַיָּ֣רָץ הַנַּ֔עַר וַיַּגֵּ֥ד לְמֹשֶׁ֖ה וַיֹּאמַ֑ר אֶלְדָּ֣ד וּמֵידָ֔ד מִֽתְנַבְּאִ֖ים בַּֽמַּחֲנֶֽה׃

(כז) וירץ הנער - יש אומרים, גרשום בן משה היה:

כח וַיַּ֜עַן יְהוֹשֻׁ֣עַ בִּן־נ֗וּן מְשָׁרֵ֥ת מֹשֶׁ֛ה מִבְּחֻרָ֖יו וַיֹּאמַ֑ר אֲדֹנִ֥י מֹשֶׁ֖ה כְּלָאֵֽם[6]׃

(כח) כלאם - הטל עליהם צרכי צבור, והם כלים מאליהם. דבר אחר: תנם אל בית הכלא. לפי שהיו מתנבאים משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ:

כט וַיֹּ֤אמֶר לוֹ֙ מֹשֶׁ֔ה הַֽמְקַנֵּ֥א אַתָּ֖ה לִ֑י וּמִ֨י יִתֵּ֜ן כָּל־עַ֤ם יְהוָה֙ נְבִיאִ֔ים כִּֽי־יִתֵּ֧ן יְהוָ֛ה אֶת־רוּח֖וֹ עֲלֵיהֶֽם׃

(כט) המקנא אתה לי - הקנאי אתה לי? הקנאתי אתה מקנא?:

לי - כמו בשבילי. כל לשון קנאה אדם הנותן לב על הדבר או לנקום או לעזור. אינפרינמינ"ט בלע"ז. [לקחת במרץ חלק בדבר]. אוחז בעובי המשא:

  1. 1 [רש"י שמות כד, י]
  2. 2 [רש"י שמות טז, יג]
  3. 3 [רש"י בראשית כז, לו]
  4. 4 [רש"י שמות כד, יא]
  5. 5 [רש"י בראשית לח, כו]
  6. 6 [רש"י שמות יז, ט]